Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skleníkový efekt

6. 7. 2009

Skleníkový efekt

 

Někteří z vás se asi diví,proč je téma Globální oteplování planety,pořád tak závažné a proč se o tomto tématu tolik mluví.Je to z několika důvodů,jeden z nich je právě skleníkový efekt,ke kterému výrazně přispívají i lidé.Skleníkový efekt jako první použil francouzský vědec J.B.J. Fourier,je to skoro jako ve skleníku,proces při kterém sluneční paprsky procházejí vzduchovým obalem země(atmosférou),odráží se od země a jdou zpět do atmosféry,od které se opět odrazí směrem k zemi.Rozlišujeme přírodní skleníkový efekt,který je velmi důležitý,protože naši planetu ohřívá na příjemných 15 stupňů(dnes se tato průměrná teplota zvyšuje,kuli lidské hlouposti!),kdyby tady nebyl mohla by být teplota okolo -18 stupňů,na druhou stranu škodlivý skleníkový efekt způsobený lidskou činností(antropogenní),lidé k němu přispívají zejména výfukovými plyny z aut,hodně velkou průmyslovou výrobou v továrnách,skládkami odpadu,jen tak někde pohozenými odpadky a hlavně velkou potřebou energie např. ropy,zemního plynu,atd.Pak tu máme v atmosféře také skleníkové plyny,mezi které patří vodní páry(nejvíce asi 60٪),oxid uhličitý(CO2),methan, freony,atd.O oxidu uhličitém víme,že vzniká při hoření a vypalování deštných pralesů(=ničení kyslíku) a že každoročně ho vypouštíme do ovzduší 5 miliard tun,jenom spalováním uhlí a ropy.O freonech zase,že je v ledničkách a když se lednička opotřebuje a vyhodí,tak freony začnou unikat do atmosféry,ale co víme o methanu(CH4)?!Methan  v bažinách,kde se rozkládají také živočichové,probublává na povrch,ale nejen tam!Jen si někdy zkuste spočítat kolikrát si za den tzv.“prdnete“!Mužům ucházejí větry průměrně 12krát denně a jeden prd má obsah 1,5-2l plynu(=nafouknutý balonek),zatím co ženy pouze 7krát denně a jen 1-1,5l.Bernard Clemmens z Londýna n roce 1956 pouštěl větry 2min. a 42vteřin a byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů!Ale nejsme to jenom my lidé,je to například i obyčejné vejce,protože to je jedna z největších zásobáren plynů!!!Jedním z největších producentů methanu je také prdící dobytek a hlavně ovce,ty vypouštějí 35٪  všeho methanu.Všechno tohle působí na přehřívání planety to znamená změna klimatu a výkyvy počasí,katastrofy,tání ledovců,nedostatek pitné vody,zaplavení krajních částí kontinentů a zaplavení ostrovů(dnes již mizí z mapy světa i ostrov Tuvalu,který má už pouze 4m n.m.!),zaniknutí teplého Golského proudu(=doba LEDOVÁ),vymírání rostlin a živočichů.Ale neděste se ještě je čas na změnu,prozatím bude stačit,když přestaneme plýtvat energií(ropou,plynem,…) a budeme využívat přírodní obnovitelné zdroje např. vodu(vodní mlýny),vítr(větrné elektrárny),slunce(sluneční kolektory),atd.,musíme snížit především emise z továren,kupovat a používat energeticky úsporné věci a spotřebiče,přestaneme plýtvat vodou a elektrikou,…!!!!!!!